Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών και συγγενικών προσώπων.

  Το εγκεφαλικό µπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές. Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιµετώπιση µπορεί να βελτιώσει τόσο την ψυχική κατάσταση του ασθενούς, όσο και τη συνεργασία του στην αποκατάσταση. Σπουδαίας σημασίας είναι η ενθάρρυνση και επιβράβευση του ασθενούς  για την προσπάθεια που κάνει ,γιατί υπάρχει κίνδυνος να απογοητευθεί και να μην θέλει να συμμετέχει στην θεραπεία καθώς και η ψυχολογική υποστήριξη και των συγγενικών προσώπων.

  Το εγκεφαλικό αφήνει τους οικείους των ασθενών σοκαρισμένους και ανήσυχους καθώς οι ζωές τους συχνά αλλάζουν αμετάκλητα μέσα σε μια στιγμή. Η καλύτερη αναγνώριση των επιπτώσεων του εγκεφαλικού επεισοδίου θα βοηθήσει τους συγγενείς να αξιολογηθούν δεόντως και να λάβουν τη σωστή υποστήριξη.

  Οι αρχικοί στόχοι της ψυχολογικής υποστήριξης επικεντρώνονται στον εντοπισμό των αναγκών, των προσωπικών επιθυμιών και των δυσκολιών του κάθε ασθενούς, αποτελώντας θεραπευτική "πυξίδα", και συνδέοντας τα άμεσα με τον καθορισμό των στόχων της αποκατάστασης τόσο του ασθενούς όσο και της θεραπευτικής του ομάδας. Παράλληλα ο ασθενής ενθαρρύνεται να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του όσον αφορά την ασθένεια ή και την αναπηρία του, τις επιπτώσεις στη ζωή του (π.χ. λειτουργικότητα, αυτονομία, σχέσεις, τρόπος ζωής) και στη διαχείριση αυτών βάσει των νέων δεδομένων στη ζωή του. Αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί η αποδοχή των νέων συνθηκών διαβίωσης και η προσαρμογή σε αυτές μέσω ατομικής ή οικογενειακής εκπαίδευσης.(Πηγή medreha.com)