Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Το περπάτημα, η μνήμη και οι νοητικές δεξιότητες.

  Το περπάτημα αποδεικνύεται ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά όχι μόνο τη σωματική υγεία αλλά και την ψυχική υγεία.
Παράλληλα το τακτικό περπάτημα ακόμα και για μικρές αποστάσεις, βοηθά στη διατήρηση και βελτίωση των πνευματικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει κατά τα τελευταία χρόνια, έχουν τεκμηριωθεί ότι άτομα τα οποία κάνουν σωματική εξάσκηση με τακτικό περπάτημα, έχουν λιγότερο κίνδυνο να υποστούν απώλεια μνήμης λόγω αύξησης της ηλικίας.Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα του περπατήματος για τη μνήμη, αυξάνονται με την αύξηση της απόστασης που περπατά κάποιος.

  Οι διαπιστώσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία στους ηλικιωμένους όπου ο κίνδυνος απώλειας πνευματικών δεξιοτήτων και μνήμης είναι μεγαλύτερος. Το τακτικό περπάτημα στις ηλικίες άνω των 60 ετών, βοηθά τον εγκέφαλο να παραμείνει σε μια καλύτερη λειτουργική κατάσταση.

  Άτομα τα οποία περπατούν τακτικά, όπως για παράδειγμα 1,5 έως 2 χιλιόμετρα κάθε μέρα, θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην πνευματική τους υγεία. Επίσης, συμβάλλει στη διατήρηση των νοητικών δεξιοτήτων.

   


(Πηγή medlook.net)