Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας

Η αιτιολογία και η πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους.

  Η εκπαίδευση των ηλικιωμένων για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την αιτιολογία, τους κινδύνους και την πρόληψη των πτώσεων είναι απαραίτητη. Οι πτώσεις είναι συχνή αιτία τραυματισμών. Όσο αυξάνεται η ηλικία των ανθρώπων τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσεων. Παράλληλα οι επιπλοκές των πτώσεων στους ηλικιωμένους είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.

  Η πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους έχει μεγάλη σημασία τόσο για τον κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και για τη δημόσια υγεία. Είναι γεγονός ότι με τη γήρανση του πληθυσμού και με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, ο αριθμός των ηλικιωμένων που θα κινδυνεύουν από τις πτώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

  Εκτιμάται ότι από τους ηλικιωμένους άνω των 60 ετών που πέφτουν κάτω λόγω κάποια αιτίας, ένα ποσοστό τουλάχιστον της τάξης του 5% θα χρειαστεί εισαγωγή στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς δυστυχώς θα αποβιώσει λόγω των συνεπειών της πτώσης.

  Η εκπαίδευση των ηλικιωμένων στον τομέα της πρόληψης των πτώσεων μαζί με απλά αλλά αποτελεσματικά μέτρα, μπορούν να μειώνουν δραστικά το αριθμό των θανάτων, των αναπηριών και των άλλων προβλημάτων που προκαλούν οι πτώσεις.


(Πηγή medlook.net)